تبلیغات
کـــــافـــ, آرامـــش - .....

.....

سه شنبه 2 آذر 1395 09:09 ب.ظ

نویسنده : دخــ تنهاـــی(بلوچ)
《بـــــےنــــہایت زیبـــا و خـــــواندنــــے》
مــردی بالبــاس هــاوکفشــہای گرانقیمــت بــــہ دیــــواری خیره شـــده بودومی گریــست
نزدیکـــــش شدم وبــــہ نقــــطہ ای کـہ خـــیره شــــ•ده بــ…ـــود بادقــــت نگــــــــــاه کــــــــــردم
نــــــوشتـــہ شـــــده بــــود:《ایــــــــــن هــــم میگــ✔ـــذرد》علــツــت راپـــرسیدم
گفــــت:ایـــن دســــت خــط من اســـت.چـــندســــال پیـــش درایـــن نقطــــہ هیــــزم می فــــروختم,حــــال صاحــــب چنـــدین کارخــ▓▓▓ـــــانـــہ ام
پرسیـــــــدم:پـــــــس چــــــرادوبــــاره بــــــہ اینجــــابـــازگشتـــی؟؟؟
گــفــت:آمــــــــــدم تابازبنـــویســـم"ایـــن هـــم میگذردツدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 آذر 1395 01:43 ب.ظ