تبلیغات
کـــــافـــ, آرامـــش

دنیام

یکشنبه 21 خرداد 1396 10:43 ق.ظ

نویسنده : دخــ تنهاـــی(بلوچ)
آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی

همیشه فکر کن ......

تو دنیای شیشه ای زندگی میکنی ...

پس بطرف کسی سنگ پرتاب نکن ....

چون اولین چیزی که میشکنه ...

دنیای خودته ....دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

باران

پنجشنبه 25 آذر 1395 11:54 ق.ظ

نویسنده : دخــ تنهاـــی(بلوچ)
بازباران با ترانہ ....میخوردبربام خانہ
خانہ ام کو؟خانہ ات کو؟
آن دلـہ دیوانہ ات کو؟
روزهای کودکی کو؟
فصـل خوب سادگے کو؟
یــادت آیدروزباران...
گردش یک روز دیرین....
پس چہ شد؟؟؟دیگرکجـارفت ؟؟؟
 ...خاطرات خوب وشیرین...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 آذر 1395 12:40 ب.ظ

.....

سه شنبه 2 آذر 1395 08:09 ب.ظ

نویسنده : دخــ تنهاـــی(بلوچ)
《بـــــےنــــہایت زیبـــا و خـــــواندنــــے》
مــردی بالبــاس هــاوکفشــہای گرانقیمــت بــــہ دیــــواری خیره شـــده بودومی گریــست
نزدیکـــــش شدم وبــــہ نقــــطہ ای کـہ خـــیره شــــ•ده بــ…ـــود بادقــــت نگــــــــــاه کــــــــــردم
نــــــوشتـــہ شـــــده بــــود:《ایــــــــــن هــــم میگــ✔ـــذرد》علــツــت راپـــرسیدم
گفــــت:ایـــن دســــت خــط من اســـت.چـــندســــال پیـــش درایـــن نقطــــہ هیــــزم می فــــروختم,حــــال صاحــــب چنـــدین کارخــ▓▓▓ـــــانـــہ ام
پرسیـــــــدم:پـــــــس چــــــرادوبــــاره بــــــہ اینجــــابـــازگشتـــی؟؟؟
گــفــت:آمــــــــــدم تابازبنـــویســـم"ایـــن هـــم میگذردツدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 آذر 1395 12:43 ب.ظ

هــــــــہ

یکشنبه 30 آبان 1395 09:19 ب.ظ

نویسنده : دخــ تنهاـــی(بلوچ)
معــــــذرت خواهــــــــے
شـــکستـــن غـــــ✖رور نیــستـــ
نمــــــــــایشـــ✖ شـــــعــــ✖ـــــورهــــــــــツدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -